Forside

Sønderborg Udlejerforening blev stiftet i Sønderborg i 1906 og har i dag cirka 150 medlemmer.

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, med særlig vægt på de private boligudlejeres interesser.

Vi øver indflydelse gennem valg af medlem til  Huslejenævnet, Boligkommissionen, Bygningsforbedringsudvalget, og lægdommere til boligretten.

Vi er tilsluttet Danske Udlejere sammen med 26 andre medlemsforeninger fordelt over Jylland og Fyn.

.

.

.