Formænd igennem 100 år

Formænd i Sønderborg Udlejerforening gennem de sidste 100 år

1906 – 1921 Bryggeriejer Chr. Petersen

1921 – 1928 Købmand M. Mørup

1928 – 1930 Arkitekt S. Bøtker

1930 – 1938 Pens. Lærer Bull

1938 – 1939 Pens. Lærer Negendahl

1939 – 1953 Rutebilejer M.G. Hermansen

1953 – 1963 Landsretssagfører Erik Helm

1963 – 1978 Malermester Chr. Paulsen

1978 – 1987 Assurandør H. Brodersen

1987 – 1994 Købmand Peter Kamper

1994 – 2002 Radioforhandler Jef Jefsen

2002 –           Forsikringsmægler Bernt Knudsen