Historie

Siden starten i 1906 har foreningen udnævnt 2 æresmedlemmer. Den første udnævnelse tilfaldt malermester Chr. Paulsen der var formand for foreningen fra 1963 til 1978.

Han var meget historisk interesseret og ud over at udgive nogle lokalhistoriske bøger, stod han også for Grundejerforenings eget blad der udkom hver måned.

Han har skrevet om foreningens historie:

Vores tidligere kasserer Leif Omme Jensen blev i 2008 udnævnt til æresmedlem, idet han havde gjort et stort arbejde som foreningens kasserer i 25 år.